Chladící systém - hladina chladící kapaliny musí být viditelná mezi polohami A a B z boku chladiče na straně plnícího hrdla. Chladící kapalinu kontrolujte při studeném motoru. K doplNění otevřete uzávěr otočením doleva až k bezpečnostní zarážce, potom uzávěr zatlačte dolů a otáčejte doleva k úplnému otevření. Při teplém motoru počkejte nejdříve patnáct minut nebo snižení teploty kapaliny pod 100°C, vezměte si pokud možno ochranné rukavice a otočte opatrně uzávěr až k zarážce, nechte uniknout páru. poté uzávěr zcela otevřete. U teplého motoru nedoplňujte najednou více jak půl litru studené vody. Nedoplňujte zcela chladící systém před úplným vychladnutím. Chladící systém je výrobcem chráněn proti mrazu do -15°C. Během celého roku musí být po každém doplnění chladícího systému zkontrolována nemrznoucí směs. Nutnost doplnění chladící kapaliny může znamenat netěsnost chladícího systému, nechte si, prosím, chladící systém zkontrolovat, popř. opravit smluvním servisem Citroën.

Brzdová kapaliny - brzdovou kapalinu pravidelně kontolujte, při rozsvícení varovné kontrolky během jízdy ihdned zastavte a kontaktujte nejbližší smluvní servis Citroën. K zajištění dopravní a provozní bezpečnosti vašeho Citroënu AX je nezbytné nechat si vyměnit brzdovou kaplinu každých 40.000 km, při menším počtu ujetých kilometrů ročně nejméně každé dva roky.  Údržbové práce popsané v servisní knížce jsou součástí popsaných bezpečnostních opatření. Jako brzdovou kapalinu používejte Total HBF 4.

 
Náplň v litrech Benz. motor Naft. motor
- Motorový olej 
  výměna oleje 
  výměna oleje a filtru 
 
 3,2
 3,5
 
3,2 
 3,75
- Převodový olej (stálá náplň) 2,0 2,0
- Převodový olej + olej v rozvodovce 4WD 2,6 -
- Olej v zadní nápravě 0,85 -
- Chladící kapalina 4,8 4,8
- Brzdová kapalina 0,22 0,22
- Nádržka ostřikovačů pro 
  přední sklo
  přední a zadní sklo
 
 1,5
 3,0
 
 1,5
 3,0