Kontrolka Popis

Blinkr vlevo

Blinkr vpravo
Parkovací světla
Potkávácí světla
Dálková světla
Žhavení diesel
Brzdové destičky vpředu - opotřebeny, při rozsvícšení během brždění
Kontrolka stavu chladící kapaliny
Kontolka dobíjení - nesmí svítit při běžícím motoru
Ruční brzda, brzdová kapalina - kontrolka se rozsvítí, když je parkovací brzda jen částečně zatažena. Svítí, když je nedostatek brzdové kapaliny
Kontrolka tlaku motorového oleje. Při rozsvícení během jízdy ihned zastavte a motor vypněte
Antiblokový systém ABS
Kontrolka stavu motorového oleje
Sytič
Kontrolka poruch motoru - přerušovaným nebo stálým svícením signalizuje poruchu vstřikovacího a zapalovacího systému
Zapnut pohon všech čtyř kol